METODYKA

Dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczą się języka obcego najszybciej i najskuteczniej w sposób naturalny - podczas zabawy, śpiewania piosenek czy wykonywania z lektorem rozmaitych czynności. Właśnie dlatego podczas naszych kursów wykorzystujemy głównie metodę naturalną (the Natural Approach) oraz metodę reagowania całym ciałem (Total Physical Response). Obydwie te metody zakładają, że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. Nauka metodą naturalną, odbywa się w sposób podobny do nauki języka ojczystego i cieszy się ona ogromnym powodzeniem w nauczaniu najmłodszych. Zastosowanie TPR w nauczaniu dzieci, które mają olbrzymią potrzebę ruchliwości, pozwala na nieuświadomione uczenie się wielu poleceń nauczyciela. Dzięki stosowanym przez nas metodom kurs ma formę przyjazną dziecku, jest pozbawiony stresu a nauka kojarzy się z przyjemną zabawą i rozrywką.

POMOCE NAUKOWE

Podczas kursu wykorzystujemy podręczniki, które znakomicie stymulują umysłowy i psychologiczny rozwój dziecka, wprowadzając go w świat fantazji i bajek, gdzie dobrze znani bohaterowie (Myszka Mickey, Pinokio, Kubuś Puchatek i inni) wprowadzają dziecko w świat języka angielskiego. Dodatkowo zajęcia wzbogacane są:

  • ciekawymi rekwizytami dobranymi do tematu zajęć 
  • kolorowymi "flashcards"
  • plakatami
  • kolorowankami
  • muzyką
  • video
  • grami i zabawami
  • naklejkami/ pieczątkami
  • ...

INFORMACJE DODATKOWE

Kursy dla naszych najmłodszych kursantów zaczynają się w październiku i będą one odbywać się na trzech poziomach zaawansowania. Rozpiętość wiekowa w jednej grupie to zaledwie 1 rok. Aby lektor miał możliwość kontaktu z każdym dzieckiem i aby każde dziecko miało możliwość aktywnego udziału w zajęciach, ograniczyliśmy liczbę osób w grupie do maks.6. Oczywiście rodzice mogą brać udział w zajęciach razem z dzieckiem.
Po ukończeniu kursów dla dzieci do 6-tego roku życia, istnieje możliwość kontynuacji nauki na poziomach dla starszych dzieci.

Zapraszamy do naszych placówek na bezpłatną lekcję pokazową!