szkoła języków obcych kursy angielskiego dla dzieci kursy językowe
kursy językowe dąbrowa górnicza
szkoła języków obcychszkoła języków obcychszkoła języków obcychszkoła języków obcych
Nowa matura i egzamin gimnazjalny - kursy językowe
Kursy językowe dedykowane tegorocznym maturzystom oraz uczniom 3-ciej klasy gimnazjum....
kursy językowe dąbrowa górnicza
szkoła językowa dla dzieciszkoła językowa dla dzieciszkoła językowa dla dzieciszkoła językowa dla dzieci
Angielski 50+! ONI JUŻ MÓWIĄ. A TY?
Martwisz się, że nie dasz rady...? Przyjdź do nas, a przekonasz się, że ... nie masz racji!
Język angielski dla każdego....
kursy językowe dąbrowa górnicza
szkoła języków obcych dąbrowa górniczaszkoła języków obcych dąbrowa górniczaszkoła języków obcych dąbrowa górniczaszkoła języków obcych dąbrowa górnicza
TABLICA MULTIMEDIALNA
Przekonaj się jak wyglądają zajęcia z interaktywną tablicą multimedialną
Szkoła języków obcych w Dąbrowie Górniczej
...
kursy językowe dąbrowa górnicza
kursy angielskiego dla dziecikursy angielskiego dla dziecikursy angielskiego dla dziecikursy angielskiego dla dzieci
ANGIELSKI PRZEZ SKYPE!
Nie masz czasu na dojazdy? Nie możesz pozwolić sobie na regularne zajęcia? Mamy coś dla Ciebie!
Język angielski przez Skype!
...
kursy językowe
Główne zalety nauki na odległość oraz opis możliwości platformy e-learningowej.
szkoła językowa dla dzieci
Okresowe informacje o nowościach i promocjach w naszej szkole językowej. Podaj swój e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości
RODO
OBOWIÁZKI INFORMACYJNE

Szanowni Pañstwo
W zwiazku z obowiązywaniem ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO , informujemy że:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOCUS LINGUA Szkola Jezyków Obcych z siedzibá 41-300 Dabrowa Górnicza ul. Bandrowskiego 1a NIP 644-303-52-36, rezprezentowana przez Malgorzté Goleñ. Administrator równiez za zgodá rodziców przetwarza dane osobowe dzieci ponizej 16 roku zycia. Administrator bédzie przetwarzaø dane osobowe w nastépujácych celach:

- w zwiazku z wykonaniem umowy swiadczenia uslug: szkoleniowych , w tym zagranicznych wyjazdow szkoleniowo- pobytowych do krajów UE, tlumaczen lub zleceniem przygotowania oferty na swiadczenie takich uslug - na ppodstawie art. 6 ust. 1 lit.b, RODO

- zwiázanych z prowadzeniem marketingu bezposredniego czyli kontaktowaniem sie w celu przekazania aktualnej oferty swiadczonych uslug przez Szkole, co nalezy uznac za prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art 6 ust 1 lit f , RODO

- zwiazanych z dochodzeniem roszczen lub obrony przed roszczeniami , jezeli roszczenia dotycza wykonania umowy zawartej ze Szkola w oparciu o prawnie uzasadniony interes Szkoly, polegajacy na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postepowaniu przed sadami lub organami pañstwowymi - na podstawie art 6 ust 1 lit.f RODO.
W sprawie przetwarzania danych osobowych mozna sié kontaktowac telefonicznie pod nr tel.32 764 04 04, poczta  e-mail (dabrowa@focuslingua.pl).

2/ Zebrane dane bédá udostépniane do: biura rachunkowego , podmiotom swiadczacym uslugi IT, podmiotowi administrujacemu Bazé Uslug Rozwojowych, podmiotom swiadczacym uslugi szkoleniowe, innym podmiotom na podstawie przepisow prawa.

3/ W zwiázku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

- zádania dostépu do przetwarzanych danych osobowych
- sprostowania przetwarzanych danych osobowych
- do usuniecia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzédu Ochrony Danych Osobowych
Wyzej wskazane uprawnienia mozna realizowac za posrednictwem poczty e-mail (dabrowa@focuslingua.pl), listem poleconym na adres siedziby Szkoly wskazanym powyzej

4/ Dane bedá przechowywane przez czas niezbédny do wykonania umowy/ przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów ksiégowo -podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dluzej niz 10 lat, w przypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.
CZAS TRWANIA SEMESTRÓW

1 semestr grupy pon-śr od 18.09.2017r do 24.01.2018r
1 semestr grupy wt-czw od 14.09.2017r do 25.01.2018r
2 semestr grupy pon-śr   od 14.02.2018r do 18.06.2018r
2 semestr grupy wt-czw   od 13.02.2018r do 19.06.2018r
FERIE od 27.01.2018 do 11.02.2018

WYMIAR GODZIN

Dzieci od 3 do 6 lat 1*45min/tyg.
Dzieci od 6-10 lat 2* 45 min/tyg.
Osoby od 11-15 lat 2* 60min/tyg.
Osoby powyżej 15 lat 2* 90min/tyg.
Grupy 3- 4 osobowe 2* 60 min/tyg.

DNI ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy) lub (wtorki i czwartki).
RODZAJE GRUP

Grupy standardowe liczą od 6 do 10 osób. Proponujemy również grupy 3-4 osobowe. Grupy dzielone są zarówno pod względem poziomu jak i wieku. Zajęcia dla dzieci 3-6 lat odbywają się w grupach od 4 do 6 osób.

PODRĘCZNIKI

Przy zakupie podręczników w naszej szkole otrzymują Państwo 5% zniżkę. Zniżka obowiązuje również na słowniki i wszelkie pomoce naukowe zakupione u nas.

RABATY
Dla każdego kolejnego członka rodziny osoby uczącej się w naszej szkole przewidujemy rabat w wysokości 15%. Przy zakupie podręczników w naszej szkole uczniowie otrzymują 5% rabatu. Przewidujemy także zniżkę za kontynuację nauki w kolejnym roku szkolnym.
ZALICZENIE KURSU

W czasie trwania kursu uczestnicy kursu otrzymują cząstkowe oceny, które odzwierciedlają poczynione przez nich postępy w nauce. Każdy semestr kończy się egzaminem, którego zaliczenie upoważnia uczestnika kursu do odbioru zaświadczenia o jego ukończeniu. W przypadku niepowodzenia na egzaminie, uczestnik może przystąpić do niego ponownie. Osoby, które nie podejdą do egzaminu lub otrzymają wynik negatywny, nie będą uprawnione do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminach semestralnych uczestnik kursu dostaje zaświadczenie o jego ukończeniu.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Uczniowie naszej szkoły mają trzy możliwości dokonania opłaty za kurs:

* opłata za cały rok
* opłata za cały semestr
* 10 równych rat płatnych do 5go dnia każdego miesiąca

Opłata za semestr i za cały rok jest bardziej korzystna finansowo.

PROCEDURA ZAPISU NA KURS

Zapisy na kurs odbywają się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego (można go wypełnić on-line lub w siedzibie szkoły), który pozwoli nam przyporządkować Państwa do odpowiedniej grupy (nie dotyczy osób początkujących). W przypadku, gdy test nie będzie w stanie jednoznacznie ocenić Państwa wiedzy będzie on poparty krótką rozmową w wybranym języku. Przy zapisie pobieramy "depozyt gwarancyjny" w wysokości 50 PLN. Kwotę tę odliczamy przy pierwszej płatności za kurs. Depozyt zostaje zwrócony TYLKO w sytuacji, gdy szkoła nie będzie w stanie zagwarantować Państwu miejsca w grupie na odpowiednim poziomie zaawansowania lub w przypadku nie spełnienia przez szkołę oczekiwań, związanych z terminami spotkań (zgłoszonych przy zapisie).

kursy angielskiego Dąbrowa Górnicza
Strefa wyłącznie dla uczniów oraz lektorów Focus Lingua.
szkoła językowa
Krótki opis metod nauczania wykorzystywanych w naszej szkole.
szkoła językowa
język angielski dla dzieci
make a mountain out of a molehill
robić z igły widły, przesadnie traktować błahe sprawy

//Przykład//

You don't have to assume that the child has had an accident just because he's late - you're always making mountains out of molehills.
szkoła językowa Dąbrowa Górnicza
MULL OVER

If you mull something over, you think about it seriously and for a long time, often before deciding what to do.

Example

I mulled that question over for a while...

FOCUS LINGUA - szkoła językowa
ul. Bandrowskiego 1a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 764 04 04
e-mail: dabrowa@focuslingua.pl

Język angielski, kursy angielskiego, kursy językowe, szkoła języków obcych